parallax background

Наша Місія

Метою ГО “Дунайсько-Карпатська Програма” є збереження та стале використання природної спадщини, підтримка демократичних процесів та впровадження інноваційних методів в природоохоронну сферу

Пріоритетні напрямки нашої діяльності пов’язані з розвитком мережі заповідних територій та розбудовою їх потенціалу, стійким управлінням лісами, адаптацією до зміни клімату, відновленням природних екосистем, підтримкою демократичних процесів, пов’язаних із використанням природних ресурсів, вдосконаленням законодавчої бази та розвитком екологічної освіти.
Громадська організація “Дунайсько-Карпатська Програма” - це група експертів та вчених з питань екології, біології, збереження та сталого розвитку природних екосистем, екологічного законодавства та інших проблем збереження та сталого використання природних ресурсів. Ми проводимо дослідження, реалізовуємо екологічні проєкти, підтримуємо та розвиваємо мережу природоохоронних територій в Україні, проводимо оцінку впливу на довкілля, підтримуємо громадські кампанії, працюємо над вдосконаленням екологічного законодавства, тощо.