parallax background

Річки та інші ВБУ

Роль водно-болотних угідь важко переоцінити

Водно-болотні угіддя є домівкою для сотень видів риб, водоплавних птахів, комах та рослин. В більшості великих міст України питну воду беруть із річок, тут беруть воду для зрошення та роботи підприємств, ловлять рибу, відпочивають тощо.
Перед водно-болотними угіддями України постало чимало загроз: забудова та зарегульованість русел рік, створення дамб та водосховищ, осушення боліт, будівництво гідроелектростанцій, забруднення комунальними та промисловими стоками та агрохімікатами, пересихання річок внаслідок впливу зміни клімату тощо.
ВБУ відіграють важливу роль в очищенні поверхневих вод та поповненні водоносних горизонтів. Болота є важливими у формуванні місцевого клімату. Вони поглинають велику кількість вуглекислого газу, консервуючи його на тисячі років у торфовищах, натомість виділяють кисень, та є домівкою для багатьох рідкісних видів.

З метою збереження річок та водно-болотних угідь ми працюємо за такими напрямками:

  • дослідження та збереження біорізноманіття водно-болотних угідь;
  • робота спрямована на надання особливо цінним територіям ВБУ як національного, так й міжнародного природоохоронних статусів (Рамсарських угіддь);
  • відновлення водно-болотних угідь та управління басейнами річок з метою їх невиснажливого розвитку;
  • захист цінних річок Карпат (цінних з точки зору біорізноманіття та стану охорони) від будівництва малих гідроелектростанцій;
  • юридична підтримка громадських рухів щодо збереження та сталого розвитку річкових потоків, заплав річок, річкових басейнів та забезпечення водою місцевого населення;
  • розвиток екоосвіти, поширення знань про роль та цінність водно-болотних угідь.